THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH KOYO SANGYO VIỆT NAM

Nhà máy: Lô B_3B10_CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0650) 222 1567/ 222 1568   Fax: (0650) 222 1566

Website: www.koyoweb.com.vn

Email: info@koyoweb.com.vn

Điền thông tin liên hệ

Tạo mã mới