• 22
 • 21
 • hinh_10
 • hinh_11
 • hinh_12
 • hinh_13
 • hinh_14
 • hinh_15
 • hinh_18
 • hinh_19
 • 23
 • 24

Hỗ trợ trực tuyến

Nick Yahoo:

Nick Skype:

Giới thiệu Lịch sử hình thành

Sơ lược về lịch sử của KOYOBOND®:

1970      Bắt đầu triển khai nghiên cứu

1972      Phát minh ra KOYOBOND®

1973      Keo KR-120 ra đời

1975      Ký kết bản quyền với công ty Oshika Shinko

1976      Keo KR-7700 ra đời

1977      Ký kết bản quyền với công ty Chuo Rika và Maruban

1979      Ký kết bản quyền với công ty Ashland Chemical, Mỹ

1980      Ký kết bản quyền với Đức và Canada

1981      Ký kết bản quyền với công ty Mitsui Toatsu và DIC

1978      Keo KR-137 ra đời

1982      Ký kết bản quyền với công ty Casco Noble, Thụy Điển

1983      Keo KR-134 ra đời

1984      Ký kết bản quyền với công ty ICI, Úc

1985      Ký kết bản quyền với công ty Aica

1988      Keo KR-7800 ra đời

1990      Keo KR-560 ra đời

1991      Ký kết bản quyền với công ty MTK và Aruki